Ghost.Recon.Advanced.Warfighter.2.[RiP].(2007)-AsToNish.&.REVELATiON

Post Reply
PC_Gamer_JPN
Registered user
Registered user
Posts: 655
Joined: Wed Apr 25, 2007 11:56 pm
Been thanked: 1 time

Ghost.Recon.Advanced.Warfighter.2.[RiP].(2007)-AsToNish.&.REVELATiON

Post by PC_Gamer_JPN » Tue Jul 17, 2007 10:11 pm

Image

Code: Select all    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
    º²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²º
    º²²²²²²²²²²²²²²²²²²²ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»²²²²²²²²²²²²²²²²²²²º
    º²²²²²²²²²²²²²²²²²²²º ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» º²²²²²²²²²²²²²²²²²²²º
    º²²²²²²²²²²²²²²²²²²²È»º           ºÉ¼²²²²²²²²²²²²²²²²²²²º
    º²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²Ìº AsToNish/REVELATiON ̹²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²º   
    º²ÉËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼº           ºÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍË»²º
    ºÉ¼º         ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ         ºÈ»º
    ºº º                              º ºº
    ºÌͼ          EXCLUSIVE PRESENTS:          È͹º
    ̹                                ̹
    ºÈ»                               ɼº
    º²ÈËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ˼²º
    º²²º²²²²²²²²²²²²º º²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²º º²²²²²²²²²²²²º²²º
    º²²º²²²²²²²² ÉÍͼ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍ» ²²²²²²²²º²²º
    º²²ÈÍÍÍÍÍÍ»Éͼ      Tom Clancy's:        ÈÍ»ÉÍÍÍÍÍͼ²²º
    º²²²²²²²²²È¹                      ̼²²²²²²²²²º
    º²²²²²²²²²É¼  Ghost Recon: Advanced Warfighter 2   È»²²²²²²²²²º
    º²²²²²²²²²È»                      ɼ²²²²²²²²²º
    º²²²²²²²²²²ÈÍ»    ÉË»          ÉË»    Éͼ²²²²²²²²²²º
    º²²²²²²²²²²² ÈÍÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍÍÍͼ ²²²²²²²²²²²º
    º²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²º
    ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹
    º²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²º
    ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹
    ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹
    º                                 º
    º                                 º
    º ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿      ²²²²²²     º
    º ³Release Date: 15-07-2007     ³      ²²²²²²²²    º
    º ÀÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´     ²²   ²²    º
    º ÚÙ                 À¿    ²²    ²²   º
    º ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´    ²²²   ²²²   º
    º ³ Ripped:              ³    ² ²²²²²²²² ²   º
    º ³                  ³    ²²    ²²   º
    º ³ ¯ Nothing             ³    ²²    ²²   º
    º ³                  ³    ²²²²   ²²²²   º
    º ³ ¯ Nothing             ³             º
    º ³                  ³     ²²²²²²²²²²    º
    º ³ ¯ Nothing             ³    ²²²²²²²²²²²²   º
    º ³                  ³     ² ²²²² ²    º
    º ³ ¯ Nothing             ³       ²²      º
    º ³                  ³       ²²      º
    º ÀÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÙ       ²²      º
    º ÚÁ¿                ÚÁ¿       ²²      º
    º ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ´      ²²²²²²     º
    º ³                  ³             º
    º ³ Size: 925MB            ³    ²²²    ²²²²   º
    º ³                  ³    ²²²    ²²   º
    º ³ Parts:194x5MB           ³    ²²²²   ²²   º
    º ³                  ³    ²² ²²   ²²   º
    º ³ Used Crack created by: Not Needed ³    ²² ²²  ²²   º
    º ³                  ³    ²²  ²²  ²²   º
    º ³ Unpacked Size: >5GB       ³    ²²  ²² ²²   º
    º ³                  ³    ²²   ²² ²²   º
    º ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ    ²²²²   ²²²²²   º
    º                                 º
    ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹
    º                                 º
    º  iNFORMATION:                         º
    º                                 º
    º                                 º
    º  This was pretty hard work,but who cares,its done.       º
    º                                 º
    º  Thank to REVELATiON for reencoded BIK movies and for helping º
    º  with ripping this game.                    º
    º                                 º
    º  Game was tested on low game setting,because of damned high  º
    º  hardware requirements,so if game will be looking on high   º
    º  setting too ugly,then switch it on medium or low.       º
    º                                 º
    º  Movies looks little bit ugly (only high res movies) but its  º 
    º  better than kick to balls.                  º
    º                                 º
    º  If you want play this game via internet,buy original game   º
    º  or play that damned singleplayer alone.            º
    º                                 º
    º                                 º
    º For more information check out:                º
    º                                 º
    º http://ghostrecon.uk.ubi.com/graw2/              º
    º                                 º
    º                                 º
    º                                 º
    º                                 º
    º  ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»  º
    ÈÍÍÍÎÍ»                             ÉÍÎÍÍͼ
    ÉÍÍÍÎͼ                           ÈÍÎÍÍÍ»
    º  ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ  º
    º                                 º
    º  How to Install:                        º
    º                                 º
    º  1¯Unpack Rar archives                     º
    º                                 º
    º  2¯Run INSTALL.bat and wait till installation is finished.   º
    º                                 º
    º  3¯Run game                          º
    º                                 º
    º                                 º
    º                                 º
    º                                 º
    º ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ º
    º ³                              ³ º
    º ³Greetings to all rippers and groups,nonscene or scene,   ³ º
    º ³amateurs and professionals.                ³ º
    º ³                              ³ º
    º ³Remember,if you like this game,just buy it because it   ³ º
    º ³supports game developers to next projects.         ³ º
    º ³                              ³ º
    º ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ º
    º                                 º
    º  Contact to AsToNish:                     º
    º                                 º
    º  None yet                           º
    º                                 º
    º     ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»     º
    º    ɼ                       È»    º
    ÈÍÍÍÍÍͻɼ    Handy Created NFO by : AsToNish    È»ÉÍÍÍÍÍͼ
        ÈÊÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍʼ 
Image
Image
Image

Ghost.Recon.Advanced.Warfighter.2.Rip-AsToNish.&.REVELATiON.Shared.By.[PC_GaMeR].rar  [922.08 Mb]

:wink:

Post Reply

Return to “PC Rips”